MINE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

Læs mere

Velkommen til Brancheforeningen for Kosmetiske klinikker

Foreningen er dannet ved stiftende generalforsamling, hvor 64 interesserede klinikker deltog den 4. juni 2021. Dette var dog online grundet den aktuelle Corona epidemi i Danmark og resten af verden.
Vedtægterne som blev vedtaget kan læses her

En frivillig bestyrelse meldte sig på banen og var klar til at gå i gang med at danne en formel forening i samarbejde med Dansk Erhverv. Dette arbejde er nu mundet ud i dannelsen af Foreningen for kosmetiske klinikker i Danmark som i dag er aktiv under samme navn.

Foreningens henvender sig til indehavere af kosmetiske klinikker I Danmark.

Målet var klart – vi er en voksende branche, der har en stor interesse i at samle os om at højne kvalitet og patientsikkerheden for vores mange kunder. Vi har stor interesse i, at kunne have et fælles talerør til og fra de myndigheder der lovgiver for vores branche. Vi har også haft for øje at sikre de mange ansatte i branchen således vi hele vejen rundt højner vores renomme som en lidt udskældt branche – men efterhånden en branche med så stor vækst, at man næppe kan overse os som en forbigående trend. Dette kalder også på, at vi som branche tager os selv alvorligt og har en saglig dialog på tværs af specialer og alm sund konkurrence omkring emner der optager os alle, således at vi vokser i takt med at branchen udvides.

Hvad siger vores medlemmer?

“Sikring af branchen på et højere plan”

Rikke Lindby,
Kosmetisk klinik Rikke Lindby, Vejle

“Det er nu endelig lykkedes at etablere et formelt samarbejde til styrkelse af det professionelle niveau og derved forhåbentligt sikre branchen på et højere plan en hidtil.
Samtidig synes jeg, bl.a efter Corona, men også generelt, at jeg jævnligt har oplevet et behov for et bedre samarbejde i branchen, således at vi får den anerkendelse og ensretning, som vi alle som følger reglerne, udstukket af styrelsen for patientsikkerhed, fortjener.
Der er jo rigtigt mange forpligtelser forbundet med at drive kosmetisk virksomhed, hvilket jeg nu synes, bliver tydeliggjort og anerkendt til både medlemmernes og i høj grad kundernes fordel.”

“Vi må gøre en forskel, vi må stå sammen…”

Gitte Daugbjerg,
Kosmetisk-sygeplejerske og indehaver af Klinik AYA, Frederikssund.

“Jeg er medlem af Brancheforeningen for Kosmetiske sygeplejersker, da jeg tænker, at vi MÅ kunne gøre en forskel, vi MÅ kunne stå sammen. Hvis ikke det er nu – hvornår så? Denne kosmetiske branche er i rivende vækst og hvis vi holder sammen, viser og italesætter hvem vi er nu, tænker jeg, at lysten til at niveauet, kvaliteten og kompetencen indenfor de kosmetiske klinikker vedligeholdes og endda øges.”

TILMELD DIG I FORENINGEN

Vær med til at styrke branchen! Ved at stå sammen som sundhedsfaglige kollegaer, giver det os en større mulighed for at blive set og hørt! På den måde kan vi øve indflydelse på de instanser som beslutter lovgivningen. Læs mere om foreningen her

Tilmeld