Etisk charter

Formål

Visionen med dette Etisk charter er at styrke branchen samlet, både i forhold til renomme hos patienter og sundhedsfaglige kollegaer, men også i forhold til at kunne øve indflydelse på lovgivningen og udmøntningen af denne. Brancheforeningen varetager den samlede branches interesser og arbejder for at højne standens kvalitet og troværdighed. Ved at vælge en klinik der er medlem af vores brancheforening, er patienten/kunden således sikret et samarbejde, med en professionel virksomhed hvor etik spiller en væsentlig rolle.

Kollegialt ansvar

Medlemsvirksomheden forpligter sig til kun at konkurrere på grundlag af virksomhedens egne kvalifikationer og må hverken direkte eller indirekte misrekommandere konkurrenter, andre virksomheder eller branchen.

Det er STPS som udøver kontrol med patientsikkerheden, så i tilfælde af mistanke om at denne er truet skal henvendelse rettes dertil. Det er god kollegial skik at have en dialog med kollegaen forinden.

Medlemmerne forpligter sig til at følgende gældende lovgivning, som er bekendtgørelsen.

Medlemsvirksomheden må ikke utilbørligt efterligne andres kommunikationsudformning eller andet arbejde på en måde, der er egnet til at vildlede eller skabe forveksling. Dette forhold gør sig gældende både i forhold til kunder, konkurrenter og branchen.

Samfundsansvar

En medlemsvirksomhed bør i alle sammenhænge udforme sit arbejde og agere med behørig social og sundhedsmæssig ansvarsfølelse, så branchen fremstår enig og har gennemslagskraft i forhold til det øvrige samfund. Ligeledes må virksomheden igennem sine aktiviteter ikke svække tilliden til branchen.

Ansvar over for sig selv

En medlemsvirksomhed bør sikre, at behandlerne vedligeholder og opdaterer deres faglige viden og kompetencer. Samtidig bør medlemsvirksomheden sikre beredskab, og sørge for at personalet kender til hvordan en behandlingskomplikation kan afhjælpes.

Værdighedskrav for det enkelte medlem

En autoriseret behandler bør altid handle på en måde, som viser denne værdig til den tillid fra patienter/kunder kolleger og samfund, som varetagelse af behandlerrollen kræver. Desuden bør behandleren sikre synlighed omkring samarbejde med virksomheder og evt. interessekonflikter, så klinikken fremstår troværdig.

Uafhængighed og habilitet

Autoriserede behandlere bør sikre sig uafhængighed af firmaer, reklamer og deltagelse i finansiering af virksomheden o.a. og er synlig omkring dette, så klinikken fremstår som troværdig.

Forsvarlig virksomhed

Behandleren/behandlerne i klinikken skal behandle patienten/kunden med omhu og samvittighed. Behandlinger som udføres, bør bygge på sundhedsfaglig viden og erfaring. Gerne dokumenterede behandlinger så troværdigheden over branchen ikke svækkes.

Medlemsvirksomheden og de ansatte forpligter sig til at optræde ordentligt, professionelt og etiks ansvarligt i eksterne relationer f.eks. medier, PR, TV-programmer, og de bør med deres ageren bakke op om foreningens formål.

Medarbejdere

Medlemsvirksomheden bør sikre, at dets medarbejdere har kendskab til og handler i overensstemmelse med disse etiske retningslinjer. Herunder at medarbejderne løbende opdateres på indholdet af etisk charter. Branchen skal arbejde for at fastholde kvalificerede medarbejdere på højt fagligt niveau.