Om foreningen

Foreningen er dannet ved stiftende generalforsamling den 4 juni 2021, hvor 64 interesserede klinikker deltog i et online zoommøde. Mødet var online grundet den aktuelle Corona epidemi i Danmark og resten af verden.

Vedtægterne som blev vedtaget kan læses her 

Her meldte der sig en frivillig bestyrelse på banen, som ønskede at gå i gang med det store arbejde det er at danne en formel forening i samarbejde med Dansk Erhverv. Dette arbejde er nu mundet ud i dannelsen af Foreningen for kosmetiske klinikker i Danmark som i dag er aktiv under samme navn.

Foreningens henvender sig til indehavere af kosmetiske klinikker I Danmark.

Målet var klart – vi er en voksende branche, der har en stor interesse i at samle os om at højne kvalitet og patientsikkerheden for vores mange kunder. Vi har ligeledes en interesse i, at kunne have et fælles talerør til og fra de myndigheder der lovgiver for vores branche. Vi har også haft for øje at sikre de mange ansatte i branchen, således at vi højner vores renomme som en lidt udskældt branche. En branche som efterhånden er i så stor vækst, at man næppe kan overse os som en forbigående trend. Dette kalder på, at vi som branche tager os selv alvorligt og har en saglig dialog på tværs af specialer og alm sund konkurrence omkring emner der optager os alle, således at vi vokser i takt med at branchen udvides.

_ _ _ _ _ _ _

Vores første opgave var at identificere hvorledes vi ville forholde os til branchen, og finde et ståsted at kunne kommunikere fra. Vi lod os inspirere af lægeetiske skrifter, og beskrev i vores Etiske charter, hvor vi nøje har overvejet vores rolle som klinikindehavere, ansatte og sundhedsfaglige ansvarlige i branchen. Disse etiske retningslinjer forpligter vi os alle som medlemmer sig til at efterleve i det daglige virke som kosmetisk klinik.

Hernæst var vores mål at afsøge, om der var større sammenhænge vi kunne indgå i. Vi har blandt andet været indbudt til samtaler hos Sundhed Danmark , som så nogle sammenfaldne interesser og tilkendegav at vi på længere sigt kunne arbejde sammen om tværfaglige eller politiske interesser hvor både den kosmetiske branche men også privathospitaler. Vi har fortsat dialog på interessebasis.

Vi spiller sammen med myndighederne
Vi har etableret en god og konstruktiv dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi også har drøftet relevante og aktuelle problematikker som optager branchen, og på baggrund af dette har lavet en aftale om, fast at mødes 2 gange årligt. Vi har en ganske særligt interesse i, at blive hørt når vi taler om bekendtgørelsen for kosmetiske behandlinger og har mange konstruktive forslag til forbedringer og justeringer i formuleringer og praksis. Vi er ikke en myndighed, men vi bliver hørt som en branche som ønsker at spille sammen med myndighederne, for at sikre patienternes sikkerhed ved kosmetiske behandlinger.

Ligeledes har vi haft et møde med Læge Søren Aggestrup,  som med en fortid i STPS samt andre relevante funktioner har et indgående kendskab til myndighederne, lovgivning og patientsikkerhed samt formidling af dette. Formålet var at tilknytte ham som konsulent til foreningen, så vi sikrer, at vi har de rette aktører til at hjælpe foreningens medlemmer med uvildig rådgivning der gør en forskel for kvalitet og patientsikkerhed både af navn og gavn.

Bestyrelsen 
Bestyrelsen mødes ca. 1 gang pr. måned sammen med Dansk Erhverv samt andre indbudte interessenter og diskuterer aktuelle problematikker, arbejder på langsigtede målsætninger for at have en konstruktiv dialog med myndigheder og aktører.

Referater kan læses af foreningens medlemmer her lige som kurser, rådgivningsmuligheder og andre relevante informationer findes ved login på medlemssiden.