Indledende møde mellem Styrelsen for patientsikkerhed og Brancheforeningen for kosmetiske klikker.

14 dec. 2021

Den 13. december 2021 afholdte brancheforeningen for kosmetiske klinikker sit første indledende møde med Xandra fra STPS på Børsen København. Formålet med mødet var

 at åbne op for saglig og faglig dialog og arbejde på et tættere gensidigt samarbejde mellem kosmetiske klinikker og STPS. 

På mødet blev flere forskellige emner berørt, bl.a. behandling og retningslinjer omkring hyalase, konsultation til botoxbehandling, tilsyn fra STPS, samt den nylige problematik og tvivl ift. klassificering og behandling med PRX-T33 som har berørt mange klinikker.

Fremadrettet vil brancheforeningen fast 2 gange årligt afholde møde med STPS, hvor vi løbende vil forsøge at præsentere de hverdagsudfordringer vi har, så STPS har de rette forudsætninger når der tages stilling til retningslinjer og bekendtgørelser. 

Vi ser det som en kæmpe fordel, at vi nu har fået et direkte talerør til STPS, som vi på sigt er fortrolige med, vil skabe en bedre gensidig forståelse og tillid mellem STPS og branchen som helhed. Det kræver en tillidsfuld og respektfuld vedvarende dialog for at blive hørt – og vi har netop nu påbegyndt en sådan dialog, for at få indflydelse på den længere bane.