Møde mellem bestyrelsen i Sundhed Danmark og Brancheforeningen for Kosmetiske Klinikker

29 sep. 2021

Tirsdag den 28. september holdt den nylig stiftede BKK, Brancheforeningen for Kosmetiske Klinikker, et møde med bestyrelsen for Sundhed Danmark. Sundhed Danmark er en forening af danske sundhedsvirksomheder, som blandt andet arbejder for at være den nationale stemme for danske sundhedsvirksomheder og for at være den primære samarbejdspartner på nationalt niveau ift. Folketinget, ministerier, Danske Regioner, medier, patientforeninger og interesseorganisationer. Sundhed Danmark er i lighed med BKK organiseret med rødder hos Dansk Erhverv. 

 

Vi havde i Brancheforeningen for Kosmetiske klinikker taget initiativ til mødet, da der er overlappende områder mellem de to foreninger; nogle af de kosmetiske klinikker har privathospital tilknyttet, og en del af de store privathospitaler beskæftiger sig med kosmetisk kirurgi. Der kan derfor være en række problemstillinger, hvor de to organisationen kan have en fælles interesse i en koordinerende dialog – senest så vi problemstillinger under Covid-19 epidemien, hvor der var en lang række af fælles spørgsmål, og hvor der også foregik en konstruktiv dialog med Sundhed Danmarks sekretariat. Sundhed Danmarks bestyrelse hilste initiativet til en brancheforening for de kosmetiske behandlingssteder velkomment og udtrykte stor tilfredshed med at der var stiftet et samlende organ med det formål at højne branchen. 

 

Der er en række overlappende interesser, men der er dog også forskelligheder mellem de to brancheorganisationer; blandt andet hele Sundhed Danmarks fokus på integration af private aktører som en del af det samlede sundhedsområde i Danmark. Derfor er Sundhed Danmark og BKK blevet enige om på første niveau at holde en god dialog og på den baggrund optage relevante og specifikke drøftelser såfremt de opstår på de overlappende områder.