STPS – DR kontant.

12 mar. 2022

Det er naturligvis med stor interesse at Brancheforeningen har fulgt med i DR Kontant’s program om ulovlige klinikker i programmet ”Er der en læge tilstede”, sendt 10. marts 2022. 

Desværre var det ikke overraskende, hvor nemt det er at omgås de retningslinjer og lovgivning der findes på området, og at omfanget er større end blot de grelle eksempler der var omdrejningspunktet for udsendelsen. 


I foreningen ved vi at der over hele Danmark sidder en stor del af veletablerede branche og har påpeget dette her i mange år, og har følt sig enormt magtesløse overfor dem der bedriver ulovlig klinikpraksis. Der har været en oplevelse af at ingen gjorde noget ved det, i branchen hvis vi har påpeget åbenlyse og endda dokumenterede ulovligheder. Vi har manglet et samlingspunkt og en stemme til at råbe myndighederne op, og vise at problemerne har fået lov at vokse sig store alt for længe, i stedet for at tage fat ved roden af problemerne, og sikre en konsekvens ved den ulovlige praksis. 

 

I foreningen er vi enige om at vi er en branche i vækst og der er plads til sund og ligeværdig konkurrence ud fra de markedskræfter der findes, men de ulovlige klinikker skævvrider netop denne ligeværdighed, da de oftest snyder på de patientsikkerhedsmæssige ting som lovpligtig uddannelse, lægeressourcer der er tilstede i et forsvarligt omfang, og godkendte behandlingsprodukter, journalisering mm. Derfor er det udover at være et forbrugerproblem, og dybt beklageligt for de forbrugere der får mén – et politisk problem der bør tages alvorligt. 


”Vi ved heldigvis i brancheforeningen at vi har rigtigt mange sikre og trygge klinikker i Danmark der følger lovgivning og har fokus på patientsikkerheden og at udføre trygge, sikre og æstetiske behandlinger, men desværre også en smertelig bevidsthed om at ønsker man at snyde eller omgås bekendtgørelsen, så kan man gøre det stort set konsekvensfrit og ”under radaren” hvilket der desværre i store omfang foregår over hele landet”,  udtaler Sarah Crone, formand for brancheforeningen for Kosmetiske klinikker, og fortsætter ”vi vil gerne sikre at der er viden om hvordan man driver en klinik med både høj patientsikkerhed og æstetiske resultater, både for de etablerede klinikker men således også for de mange nystartede klinikker der måske, mest i uvidenhed, får overtrådt lovgivning i mangel af sparring og vejledning fra myndigheder. Her har vi en væsentlig rolle i at kunne være det bindeled som har været savnet i branchen. 

 

Foreningen blev er stiftet på baggrund af at ville gøre op med de ”brodne kar” der er i den kosmetiske branche der for alvor er vokset igennem de senere år. 

Vi hilser selvfølgelig vækst velkommen, og finder det positivt at flere forbrugere kan se fordelene i de ydelser vi tilbyder, og at tabuerne omkring dem langsomt forsvinder. Det forpligter dog også aktører og ikke mindst myndigheder at holde skarpt fokus på at patientsikkerheden tilgodeses, og kvaliteten er i top når man vælger at foretage ændringer ved sit udseende i mere eller mindre permanent omfang der har nogle risici forbundet med sig.